Dziś jest Wtorek, 30 września 2014 r. Imieniny obchodzą : Hieronim, Honoriusz, Wera
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA

Zdobądź atrakcyjny zawód w PWSZ. Za darmo!

24-06-2014
Fot. Fotografia z wizyty Prezydenta Lecha Wałęsy w mławskiej siedzibie PWSZ w Ciechanowie. (Fit. PWSZ Ciechanów)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to jedyna w naszym rejonie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną oraz systematycznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną.

 

Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne i humanistyczne. Oferta uczelni obejmuje dziewięć kierunków kształcenia: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, pedagogika, pielęgniarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, elektronika i telekomunikacja, są to studia inżynierskie i licencjackie.

 

Misją uczelni jest bardzo dobre przygotowanie studentów pod względem oczekiwań przyszłych pracodawców, mury uczelni ma opuścić kompetentny absolwent, specjalista w pełni przygotowany do wykonywania zawodu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ma być postrzegana jako Uczelnia nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z lokalnym otoczeniem (biznesowym, administracyjnym, edukacyjnym).

 

Równie ważnym celem uczelni jest solidne kształcenie na poziomie I stopnia (licencjata i inżyniera) umożliwiające kontynuację nauki w uczelniach akademickich na terenie całego kraju, a w szczególności w uczelniach, z którymi PWSZ w Ciechanowie współpracuje na podstawie zawartych porozumień.

 

Są to: 

 

1. Politechnika Warszawska, która objęła patronatem kierunki techniczne

2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, która objęła patronatem kierunki medyczne.

4. Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

 

Od 2013 roku Uczelnia funkcjonuje w praktycznym profilu kształcenia – miej zajęć teoretycznych, a więcej praktycznych. Profil praktyczny to kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców z udziałem przedsiębiorców, menadżerów i specjalistów, nie tracąc z pola widzenia dobrego przygotowania do studiów II stopnia.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jest Uczelnią odznaczającą się nowoczesnością, kreatywnością i otwartością, co zbiega się z priorytetami nakreślonymi przez europejski obszar szkolnictwa wyższego i nauki. Jest Uczelnią innowacyjną, nastawioną na kształcenie interdyscyplinarne i zindywidualizowane, ukierunkowane na studenta i jego potrzeby.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie wyposaża swoich absolwentów w wiedzę i umiejętności dające im szanse na satysfakcjonującą karierę zawodową, kształtującą postawy obywatelskie i prospołeczne, wychodzącą jednocześnie naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy. Jest także Uczelnią, w której zespoły dydaktyków i praktyków gospodarczych podejmują i rozwiązują szereg problemów nie tylko dydaktycznych, ale także badawczych i gospodarczych, przyczyniając się tym samym do rozwoju nauki i gospodarki.

 

 Bardzo dobrze rozwinięty system stypendialny pozwala studiować na naszej uczelni studentom z rodzin mniej zamożnych. W roku akademickim 2013/2014 stypendium socjalne wynosi od 350-800 zł, a stypendium rektora dla najlepszych studentów – 750 zł.

Zastanów się, podejmij właściwą decyzję.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to dobry wybór!

 

www.pwszciechanow.edu.pl

 

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

EKONOMIA - licencjackie 3-letnie

 

• specjalność: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

• specjalność: bankowość i rynek finansowy

• specjalność: administracja i finanse sektora publicznego

• specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstwie

 

INFORMATYKA - inżynierskie 3,5-letnie

 

• specjalność: inżynieria systemów oprogramowania (ISO – CSE in English)

• specjalność: informatyka w procesach biznesowych

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - inżynierskie 3,5- letnie

 

• specjalność: inżynieria komunalna

• specjalność: sieci i instalacje płynowe

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - inżynierskie 3,5-letnie

 

• specjalność: inżynieria produkcji

• specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne

 

ROLNICTWO - inżynierskie 3,5-letnie

 

• specjalność: zarządzanie w agrobiznesie

• specjalność: mechanizacja rolnictwa

• specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

 

PEDAGOGIKA - licencjackie 3-letnie

 

• specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

• specjalność: logopedia

• specjalność: animacja kultury

 

PIELĘGNIARSTWO - licencjackie 3-letnie

 

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne – pomostowe

 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - inżynierskie 3,5-letnie

 

• specjalność: teleinformatyka

• specjalność: techniki multimedialne

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - licencjackie 3-letnie

 

• specjalność: fotografia prasowa

• specjalność: media elektroniczne

 

Artykuł sponsorowany

Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).