Dziś jest Czwartek, 24 kwietnia 2014 r. Imieniny obchodzą : Aleksy, Egbert, Fidelisa, Grzegorz
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA

Rekrutacja 2014: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie

07-04-2014
Fot. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia (fot. RW).

Zespół Szkół Zawodowych numer 1 w Działdowie jest szkołą publiczną z ponad czterdziestoletnią tradycją w dziedzinie szkolnictwa zawodowego. Jej atutem jest kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, współpraca z pracodawcami oraz pomoc w organizowaniu praktyk zawodowych. 

Wysoko wyspecjalizowana i przyjazna uczniom kadra pedagogiczna kształci w dobrze wyposażonych i nowoczesnych pracowniach przedmiotowych.

 

Szkoła oferuje bogatą ofertę kulturalną oraz szeroki zakres kół zainteresowań rozwijających indywidualne talenty. W ramach realizowanych projektów uczniowie biorą udział w wymianach międzynarodowych oraz uzyskują znaczące osiągnięcia sportowe. Uczniowie ZSZ nr 1 w Działdowie łatwo znajdują pracę.

 

Szkoła oferuje następujące profile kształcenia: technik elektryk, technik teleinformatyk, technik logistyk, technik handlowiec, technik mechatronik, technik ekonomista oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca oraz w oddziale wielozawodowym.

 

TECHNIK TELEINFORMATYK

 

Projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę, wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji.

 

- Absolwent technikum teleinformatycznego znajdzie zatrudnienie przy utrzymaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi oraz w doradztwie technicznym u operatorów sieci telekomunikacyjnych. Może również diagnozować stan techniczny sprzętu komputerowego oraz dokonywać niezbędnych napraw tego sprzętu - mówi Krzysztof Księżopolski.

 

TECHNIK LOGISTYK

 

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towaru od producenta do konsumenta, wykorzystując informacje płynące z rynku. Obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

 

- Na lekcjach związanych z tym przedmiotem uczniowie zapoznają się z zagadnieniami związanymi z produkcją, dystrybucją i transportem. Jest to zawód bardzo potrzebny na rynku pracy gdyż sami widzimy, że bardzo dużo firm funkcjonuje transportując różnego rodzaju towary i wykonując różne usługi - Lucyna Dziedzic-Kołodziejska

 

Po skończeniu nauki w Technikum Logistycznym możesz liczyć na zatrudnienie w wielu firmach lub z łatwością założyć własną działalność.

 

- Po tym technikum młodzież najczęściej znajduje pracę w produkcji – bo znają wszystkie zagadnienia związane z produkcją, potrafią zaplanować produkcją, wiedzą jak produkcja funkcjonuje. Mogą znaleźć pracę w magazynach, transporcie oraz w handlu bo są przygotowani z dystrybucji i potrafią sporządzić wszystkie dokumenty handlowe - mówi Lucyna Dziedzic-Kołodziejska.

 

Absolwent technikum logistycznego może ubiegać się o uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, co daje gwarancję korzystnego zatrudnienia w kraju i za granicą.

 

TECHNIK ELEKTRYK

 

To zawód szerokoprofilowy obejmujący wiedzę z zakresu dziedzin elektrotechnicznych. Współczesna elektronika wykorzystuje w praktyce życia codziennego podstawową wiedzę z zakresu elektryki w połączeniu z nowoczesną techniką komputerową.

 

- Uczniowie uczęszczający na zajęcia na kierunku technik elektryk mają możliwość zapoznania się z wiedzą czysto z dziedziny elektrotechniki, ale również informatyki i elektroniki. Oprócz informacji przekazywanych na zajęciach w postaci teoretycznej maja również możliwość sprawdzenia niejako na własnej skórze poprzez wykonywanie doświadczeń na pracowni poszczególnych praw, zasad, które wcześniej poznali w sposób teoretyczny, znaleźć dla nich zastosowanie, wykorzystanie podczas projektowania - mówi Maciej Templin.

 

Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej.

 

- Po skończeniu szkoły uczniowie mogą znaleźć zatrudnienie jako konserwatorzy, monterzy czy osoby obsługujące urządzenia elektryczne, elektroelektroniczne lub sterowane też komputerowo, mogą również znaleźć zatrudnienie w zakładzie energetycznym, również z większych bądź mniejszych zakładach na stanowisku elektryk główny elektryk, technolog w dziedzinie elektrycznej. Również mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się montażem, układaniem instalacji elektrycznych, zarówno napowietrznych, jak i mieszkaniowych, produkcyjnych - mówi Maciej Templin.

 

TECHNIK HANDLOWIEC

 

Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych.

 

- Tutaj nasi uczniowie znajdą zatrudnienie w komórkach marketingu, zarządzania, ale również mogą być osobami, które prowadzą własną działalność gospodarczą, to jest przedstawiciel handlowy i bardzo dobrze sobie radzą na rynku - mówi Agnieszka Licznerska.

 

Technik handlowiec jest zawodem, na który jest stałe zapotrzebowanie na rynku pracy. Praca w tym zawodzie daje możliwość rozwoju.

 

TECHNIK MECHATRONIK

 

Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną techniki zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki i informatyki. Jako nauka zajmuje się też zagadnieniami związanymi z ekonomią, zarządzaniem, marketingiem i ekologią. Dobrze wykształcony technik mechatronik stanie się poszukiwanym specjalistą na rynku pracy.

 

- Uczniowie uczący się w naszym technikum odbywają zajęcia na czterech podstawowych pracowniach: jest to pracownia elektrotechniki i elektroniki, widoczna tu za nami pracownia automatyzacji procesów, pracownia wspomagania projektowania, oczywiście komputerowego wspomagania projektowania oraz pracownia technik wytwarzania, na której uczniowie zapoznają się obsługą, programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie - mówi Robert Ehlert.

 

Szkoła określa specjalizacje biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania słuchaczy.

 

- Kończąc szkołę można znaleźć zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu, to może być dowolny przemysł, gdyż ktoś kiedyś powiedział, że na końcu zostaną te fabryki, które są w pełni zautomatyzowane. Oczywiście w takich fabrykach będą pracowali ludzie, którzy będą nadzorować proces produkcji. I to właśnie jest przyszłość dla naszych absolwentów - mówi Robert Ehlert.

 

TECHNIK EKONOMISTA

 

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.

 

- Technik ekonomista jest kierunkiem bardzo przydatnym. Nasi uczniowie znajdują zatrudnienie w różnych komórkach zarządzania firmami, ale również w Urzędach skarbowych, w jednostkach budżetowych. Także proponujemy tutaj bardzo szerokie możliwości dla uczniów - mówi Agnieszka Licznerska.

 

Do podstawowych zadań zawodowych, wykonywanych przez technika ekonomistę należy m. in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowaniem różnych procesów w podmiotach gospodarczych.

 

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

 

Nowym proponowanym przez Zespół Szkół Zawodowych Numer 1 w Działdowie kierunkiem jest Technik Cyfrowych Procesów Graficznych.

 

- To zawód dla osób interesujących się techniką komputerową, które przy pomocy odpowiednich narzędzi pragną stworzyć grafikę, zmontować film, stworzyć projekt strony internetowej – mówi Dariusz Węgrzynowski.

 

W tym celu wykorzystywać będziemy między innymi takie programy jak Corel Draw (grafika wektorowa), Adobe Photoshop (grafika rastrowa), Adobe InDesign (skład tekstu), Adobe Acrobat Profesional (tworzenie publikacji PDF), Adobe Dreamweaver (tworzenie stron WWW), Adobe Flash (animacje flaszowe na stronach WWW) czy Adobe Premiere (montaż filmów).

 

- Absolwent tego kierunku znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, w składach gazet, wydawnictwach i biurach projektowych, gdzie wykorzystywane są tego typu narzędzia – dodaje Dariusz Węgrzynowski.

 

Na zajęciach uczniowie będą realizować zagadnienia związane ze stosowaniem grafiki wektorowej i bitmapowej, rysunkiem 2d i 3d, renderingiem, składem tekstu i przygotowaniem obrazu do druku offsetowego, programowaniem i projektowaniem stron WWW, montażem filmu i dźwięku, profesjonalną obsługą urządzeń do obrazowania i drukowania czyli skaner, aparat fotograficzny czy ploter.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

Młodzież może kształcić się w klasie przygotowującej do zawodu sprzedawcy, w klasie dla mechaników pojazdów samochodowych oraz w klasie wielozawodowej, która skupia wszystkie inne zawody pod warunkiem znalezienia miejsca praktyki - fryzjer, stolarz, elektryk i innych.

 

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dające szanse na podjęcie pracy w całej Unii Europejskiej. Okres nauczania trwa 3 lata. Absolwent może podjąć dalsze kształcenie w szkole średniej.

 

Dlaczego warto rozpocząć naukę właśnie w tej szkole?

 

- Zespół Szkół Zawodowych Numer 1 w Działdowie to najlepsza szkoła zawodowa w powiecie. Mamy atrakcyjne położenie, mamy atrakcyjne kierunki. Nasi absolwenci znajdują pracę. Proponujemy wysoki poziom nauczania, bardzo miłą atmosferę, doskonałe warunki nauki i spędzania wolnego czasu - mówi Dariusz Chełmiński.

 

Zachęcają do tego również nauczyciele.

 

- Niewątpliwie wszyscy, którzy wybiorą naszą szkołę spotkają się z jak najlepszym przyjęciem i będą długie lata wspominali to, co ich tu spotka i swoich nauczycieli - mówi Dariusz Chełmiński.

 

 

Dane kontaktowe:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie

ul. Pocztowa 6, telefon: 023 697 27 57

strona internetowa: http://www.zsznr1dzialdowo.prv.pl/

e-mail: zsznr1@hot.pl

 

 

Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).